ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

คัดค้าน

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 2,612 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balk at phrv. คัดค้าน Syn. bail at ,burke at ,jib at Related. ไม่เห็นด้วย baulk at phrv. คัดค้าน Syn. balk at Related. ไม่ยอมทำตาม dead set against idm. คัดค้าน Related. ต่อต้าน demur at phrv. คัดค้าน Syn. object to,protest against,raise to,take to Related. ไม่เห็นด้วย demur to phrv. คัดค้าน Syn. object to,protest against,raise to,take to Related. ไม่เห็นด้วย deplore vt. คัดค้าน Syn. condemn,disapprove Related. ตำหนิ,ติเตียน,ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ deprecate vt. คัดค้าน Syn. condemn,denounce Related. ไม่เห็นด้วย go against phrv. คัดค้าน Syn. be against Related. ต่อต้าน,ขัดแย้งกับ jib at phrv. คัดค้าน Syn. balk at Related. ไม่อยากเผชิญกับ ,ไม่เห็นด้วยกับ lay against phrv. คัดค้าน Syn. set against Related. ต่อต้าน line up against phrv. คัดค้าน object against phrv. คัดค้าน Related. ต่อต้าน object to phrv. คัดค้าน Syn. demur at,protest against Related. ต่อต้าน negative vt. คัดค้าน Related. ต่อต้าน object vi. คัดค้าน Syn. resist,protest Related. ท้วงติง,ทัดทาน,ท้วง Ant. admit,concur,consent protest vt. คัดค้าน Syn. disagree,object Related. ทักท้วง,ขัดขวาง,ประท้วง Ant. agree protest vi. คัดค้าน Related. ทักท้วง,ขัดขวาง,ประท้วง play off against phrv. คัดค้าน Syn. play against Related. ต่อต้าน protest against phrv. คัดค้าน Syn. demur at,object to Related. ประท้วง remonstrate vi. คัดค้าน Syn. expostulate,protest Related. โต้แย้ง Ant. agree revolt against phrv. คัดค้าน Syn. mutiny against,rebel against Related. ต่อต้าน sit down on phrv. คัดค้าน Related. ต่อต้าน,โต้แย้ง stand against phrv. คัดค้าน Syn. stand up to tangle with phrv. คัดค้าน Related. ต่อสู้,ต่อต้าน vote against phrv. คัดค้าน Related. ออกเสียงคัดค้าน war against phrv. คัดค้าน Related. โต้แย้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คัดค้าน v. oppose Syn. ค้าน,ต้านทาน,ทักท้วง,ขัดขวาง,ยับยั้ง,ท้วง Related. object,disagree,protest Def. ไม่เห็นด้วย Sample: นักศึกษาวิจัยบางกลุ่มที่ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้คัดค้านผลการวิจัยข้างต้น
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
machine magazine magnesium magnet mail main major majority make malaria male man manufacture many map march mark market marry Mars mass mate material mathematics matter may mayor meal mean measles measure meat media medicine meet melt member memorial memory meningitis mental mercury Mercury mercy message metal method microscope middle militant military milk mind mine mineral minister minor minority minute miss missile missing mistake mix mob model moderate modern molecule money month moon Moon moral more morning most mother motion mountain mourn mouth move movement movie much multiple sclerosis murder muscular dystrophy music must mystery

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร