ไปหน้าแรกกระปุก
 
เกมส์
เกมส์
ฟังเพลง
ฟังเพลง
ดูดวง
ดูดวง
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ดูทีวี
ดูทีวี
ภาพเคลื่อนไหว
ภาพเคลื่อนไหว
กลอน
กลอน
ดูหนัง
ดูหนัง
Glitter
Glitter

ดิกชันนารี Dictionary แปลภาษา English-Thai


พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย พจนานุกรมไทย-อังกฤษ
Dictionary online Thai English ดิกชันนารี ไทย อังกฤษ พจนานุกรม แปลศัพท์ แปลไทย
แปลภาษา เป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษา อังกฤษ เป็น ไทย ได้ ง่าย ด้วย Kapook Dictionary

รับแจ้งเตือนข่าวใหม่ ประเด็นฮิตทางมือถือ คลิกที่นี่ <<

คลุมเครือ

  มีความหมายดังนี้   (จำนวนครั้งที่ถูกค้น 2,676 ครั้ง )
English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fog vi. คลุมเครือ Related. มืดมน,ไม่ชัดเจน Ant. clear imprecise adj. คลุมเครือ Syn. vague Related. ไม่แน่ชัด ,ไม่ถูกต้อง Ant. exact,precise precise indistinct adj. คลุมเครือ Syn. blurred,fuzzy,unclear Related. มัว,เลือนราง,ไม่ชัดเจน Ant. clear nebulous adj. คลุมเครือ Syn. unclear,vague Related. ไม่ชัดเจน obscure adj. คลุมเครือ Syn. vague,ambiguous,indistinct Related. ที่ไม่กระจ่าง ,ที่ไม่ชัดเจน Ant. clear,apparent opaque adj. คลุมเครือ Syn. obscure Related. ซึ่งเข้าใจยาก Ant. clear,lucid vague adj. คลุมเครือ Related. ไม่ชัดเจน ,ไม่ชัดแจ้ง Ant. absolute,certain,specific,unquestionable
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุมเครือ v. be ambiguous Related. be vague ,be obscure ,be indistinct Def. ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้, ไม่แน่ใจ Sample: สถานการณ์ตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่ คลุมเครือ adv. vaguely Syn. กำกวม Related. indistinctly,ambiguously ,obscurely Def. พูดไม่บ่งชัดไปทางใดให้จะแจ้ง Sample: เขาพูดคลุมเครือจนจับใจความอะไรไม่ได้ คลุมเครือ v. be dim Related. be dull ,be cloudy ,be overcast ,be gloomy Def. ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ (ใช้แก่ลักษณะอากาศ) Sample: อากาศคลุมเครือตลอดวัน จะมืดก็ไม่มืด จะสว่างก็ไม่สว่าง คลุมเครือ adj. vague Syn. กำกวม Related. ambiguous,obscure,unclear,indistinct Def. ลักษณะที่ก้ำกึ่งเอาแน่นอนทางใดทางหนึ่งไม่ได้ Sample: ผู้เขียนใช้สัญลักษณ์ที่คลุมเครือ ผู้อ่านอาจไม่เข้าใจ
คำศัพท์ พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ควรเรียนรู้ ถ้าจำได้และใช้เป็นรับรองว่าสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้แน่นอนค่ะ
 
valley value vegetable vehicle Venus version very veto vicious victim victory village violate violence virus visit voice volcano vote

 
This word list and the definitions are courtesy of the Voice of America.
ส่วนจัดการคำศัพท์
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
คำที่มีคนค้นล่าสุด
ค้นหาเรียงตัวอักษร